Houweling

zoekvenster sluiten

Houweling Verpakkingen

100% post-consumer recycled verpakkingen

Al jaren werken wij aan het verbeteren van de kringloop van het leveren van kunststof producten, de inname ervan en vervolgens hergebruik en recycling. Samen met QCP (Quality Circular Polymers) en Van Werven, bedrijven die hoogwaardige plastic grondstoffen maken uit gebruikte kunststoffen, zijn we nu zo ver dat we producten kunnen leveren die niet alleen voor 100% uit post-consumer afval bestaan, maar die ook dezelfde kwaliteit hebben als producten gemaakt van virgin kunststof.

Door een gespecialiseerde sortering van het ingezamelde kunststof (o.a. afkomstig van de SUEZ sorteerinstallatie in Rotterdam), een grondige reiniging en bewerking ontstaat de PCR korrel (post-consumer recycled). Dit granulaat, verkrijgbaar in HDPE en PP, heeft dezelfde kwaliteit als het virgin granulaat én voor een vergelijkbare prijs. Daarmee is een verpakking van 100% gerecycled materiaal beschikbaar voor de markt.

100% post-consumer recycled verpakkingen
100% post-consumer recycled verpakkingen

Veelgestelde vragen over PCR verpakkingen

Wat zijn PCR verpakkingen?

PCR is een afkorting van post-consumer recycled en PCR verpakkingen zijn producten die gemaakt zijn van afval conform de volgende definitie: Post-consumer waste = material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product which can no longer be used for its intended purpose. this includes returns of material from the distribution chain. (Bron: iso 14021:2001 – environmental labels and declarations – self-declared environmental claims)

Waar komt de PCR grondstof vandaan?

Dat is afhankelijk van de leverancier van het PCR materiaal. Wij werken nauw samen met Quality Circular Polymers en Van Werven en zij maken gebruik van o.a. het afval dat in Nederland door Suez wordt ingezameld en gesorteerd en afkomstig is van Plastic Heroes en PMD.

In welke kunststoffen zijn PCR producten verkrijgbaar?

Wij leveren PCR producten die gemaakt zijn van HDPE en PP.

Wat is de samenstelling van een PCR product?

Dat hangt af van het soort kunststof, de wijze van produceren, de producent en de verpakking zelf. Onze PCR-flacons serie 1 bestaat voor minimaal 95% uit 100% PCR, de overige 5% zijn additieven. Als u meer wilt weten over PCR-verpakkingen, maken wij graag een afspraak met u.

In welke kleuren zijn PCR verpakkingen verkrijgbaar?

Door inkten toe te voegen kunnen we PCR-verpakkingen in nagenoeg alle kleuren produceren, maar heel lichte kleuren of transparant zijn technisch (nog) niet mogelijk. RAL-kleuren kunnen, met uitzondering van heel lichte kleuren, dan ook net zo goed als bij virgin materiaal worden verwerkt in PCR-verpakkingen.

Op dit moment leveren we flacons van PCR-HDPE in twee kleurvarianten. Deze flacons zijn gemaakt zonder kleurstoffen toe te voegen aan het pure PCR-granulaat wat in een lichte en donkere variant verkrijgbaar is.

Het is wel belangrijk om een verpakking niet zwart te kleuren. De infrarood kleurenscheider bij de verwerker herkent die kleur niet waardoor het product niet gerecycled kan worden.

Hoe kan ik zien of een product van PCR materiaal is gemaakt?

Dat kunt u aan het product zelf niet zien. Op de onderzijde van onze PCR-flacons staat ook alleen het reguliere HDPE-teken omdat dat tenslotte het materiaal van het product is. Op de datasheet staat wel dat het PCR-materiaal betreft, dus dat is uw garantie bij aanschaf van een dergelijk product.

Waarom is PCR materiaal duurzaam?

De voordelen van een verpakking van PCR-materiaal in vergelijking met een verpakking van virgin materiaal zijn:

  • besparing op het gebruik van fossiele grondstoffen door hergebruik
  • vermindering van CO2 uitstoot
  • uw bijdrage aan het verminderen van de afvalberg

Wat is een nadeel van PCR verpakkingen?

De nadelen die verpakkingen van PCR-materiaal hebben in vergelijking met verpakkingen van virgin materiaal zijn:

  • de verpakkingen zijn niet toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
  • er zijn geen transparante of heel licht gekleurde verpakkingen mogelijk
  • er is geen UN-goedkeuring mogelijk

Waarom zijn er geen PCR producten met een UN-goedkeuring?

In dit geval loopt de praktijk voor op de wetgeving. In de wet die UN-goedkeuringen omschrijft staat genoemd dat alleen verpakkingen vanaf 200 liter recyclebaar en herbuikbaar zijn. Om een UN-goedkeuring te mogen krijgen moet allereerst de grondstofleverancier zoals bijvoorbeeld QCP volgens ISO-normen een bepaalde garantie kunnen geven die vervolgens in de wetgeving moet worden vastgelegd. Door grote marktpartijen zoals Suez zijn al aanvragen in Brussel ingediend.

Zijn PCR verpakkingen toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie?

Nee, helaas niet. Vanwege de regelgeving rondom voedselveiligheid zijn PCR-verpakkingen niet voor voedingsmiddelen in te zetten.

Waar zijn de claims op gebaseerd?

We claimen bij verschillende PCR-verpakkingen verschillende voordelen. Welke voordelen en met welke onderbouwing hangt af van het soort verpakking, de grondstof, de producent en de productiemethode af.

Op onze producten die gemaakt zijn van PCR-HDPE en PCR-PP van Quality Circular Polymers claimen we een CO2-besparing op de grondstoffen van 75%. Dit wordt onderbouwd door een Declaration Environmental Footprint van QCP.

We zeggen bij onze PCR flacons serie 1,  die gemaakt zijn van PCR-HDPE van Quality Circular Polymers, dat ze gemaakt zijn van 100% PCR. We bedoelen daarmee dat we in het productieproces geen enkel gebruik maken van virgin grondstof.

Op onze PCR flacons serie 1 claimen we een vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen van 95%. Dit is gebaseerd op de samenstelling van onze flacons: in plaats van virgin HDPE grondstof wordt PCR-HDPE gebruikt. Omdat de flacons voor zeker 95% uit grondstof bestaan en voor circa 5% uit additieven, noemt de claim ook 95%.

Diezelfde claims zijn van toepassing op de jerrycans die we aan Uzin Utz leveren.

Is een emmer van PCR materiaal geschikt voor de schudmachine?

Bij al onze verpakkingen zit een datasheet waarin de specificaties van het product zoals materiaal, gewicht, stapelbaarheid of geschiktheid voor een schudmachine staat vermeld. In theorie is een emmer van PCR-materiaal geschikt voor de schudmachine, maar of dat in de praktijk ook zo is, hangt van het type / model emmer af en niet van het PCR-materiaal. Wilt u een emmer uit PCR-materiaal die geschikt is voor een schudmachine? Vraag ons dan om meer informatie.

Zijn er ook sluitingen van PCR materiaal verkrijgbaar?

Nog niet. In theorie is het mogelijk en op termijn gaan wij dan ook sluitingen zoals doppen in bijvoorbeeld PCR-PP of PCR-HDPE uitvoeren.

Is PCR kunststof biologisch afbreekbaar?

Nee, geen enkele kunststof is biologisch afbreekbaar.

Wat is het verschil tussen PCR HDPE en rHDPE?

Beide kunststoffen zijn gemaakt van gerecycled HDPE, maar bij PCR is direct duidelijk dat het van post-consumer recycled afval komt.

100% post-consumer recycled verpakkingen