Houweling

zoekvenster sluiten

Houweling Veiligheid

Ademluchttechniek

Test en controle, onderhoud en keuring van adembescherming

Houweling Veiligheid bv is gespecialiseerd in ademluchttechniek en uw adres voor het testen, controleren, onderhouden en keuren van ademluchtmateriaal:

  • Kennis van adembeschermingsmiddelen
  • Controle, onderhoud en keuring
  • Face Fit Test
  • Persoonlijk advies

Kennis

Om de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers tijdens het werk zo veel mogelijk te beperken, kan het dragen van adembescherming op de werkplek verplicht zijn. De juiste bescherming hangt van vele factoren af zoals o.a. de stoffen waarmee wordt gewerkt, de duur dat de gebruiker aan die stoffen wordt blootgesteld, omgevingsfactoren en de gebruiker zelf. Aan de hand van uw Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) kunnen wij u helpen de juiste adembescherming te kiezen.

Controle, onderhoud en keuring

Uw adembeschermingsmiddelen slijten door gebruik. Wij bieden u periodiek onderhoud waarbij we de beschermingsmiddelen onder andere controleren op gebreken en de lekdichtheid van het masker. Indien nodig vervangen wij onderdelen en voeren we reparaties uit. Hierna ontvangt u een keuringscertificaat dat u kunt gebruiken voor de arbeidsinspectie en arbodienst. Deze dienstverlening noemen we ook wel PMC, de Periodieke Masker Controle.

Face Fit Test

Voor daadwerkelijke bescherming moet de adembescherming niet alleen juist onderhouden en gekeurd zijn, maar ook goed passen op het gelaat van de individuele gebruiker. Om dit te testen voeren we een Face Fit Test uit. Met deze test stellen we vast of een masker de juiste afdichting biedt.

Er kan lekkage optreden door onder andere een verkeerde maat, gezichtsbeharing en onjuist gebruik. Uit de test zal blijken of het huidige masker binnen de wettelijke en gewenste grenswaarden blijft en welke gewijzigde omstandigheden of andere type maskers eventueel een nog betere bescherming bieden.

Persoonlijk advies

Alle onze diensten en producten zijn erop gericht om in uw specifieke situatie te zorgen voor passende adembescherming. Als u of uw medewerkers onvoldoende beschermd zijn, is de gezondheid van de gebruiker in gevaar. Verklein risico's en voorkom ongelukken en vraag ons om advies,

Onze merken

Ademluchttechniek