Houweling

zoekvenster sluiten

Trainingen en cursussen

Training: Veilig werken op het laboratorium

Training: Veilig werken op het laboratorium

Veilig werken op het laboratorium

Het werken met chemicaliën op een laboratorium is in de meeste gevallen geen probleem. De medewerkers zijn bekend met de stoffen waarmee ze werken en ook de werkzaamheden zijn goed bekend. Toch komt er meer bij kijken.
Al weten de medewerkers wel waar ze mee werken, de regelgeving en veiligheid zijn daarmee niet vanzelfsprekend bekend, terwijl er meestal van de laboratoriummedewerkers wordt verwacht dat zij de productie of het management adviseren.
Het is daarom voor de organisatie, maar ook voor de laboratoriummedewerkers van belang dat ze goed op de hoogte zijn van de risico’s en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, welke PBM’s bijvoorbeeld zinvol zijn, en hoe en wanneer de laboratoriumreagentia moeten worden gelabeld.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we de cursus Veilig werken met chemicaliën in het laboratorium ontwikkeld. Het doel van de cursus is dat uw personeel de risico’s leert herkennen en juiste informatie kan verstrekken als dat gevraagd wordt.

Onderwerpen

  • ADR en CLP: een overzicht van de ADR klasse; de grenswaarden die gehanteerd worden (klasse 1, 2 en 7 worden niet behandeld).
  • Hoe lees en interpreteer je een MSDS?
  • Classificeren van reagentia o.b.v. het MSDS.
  • Welke blusmiddelen zijn wanneer geschikt en waarom?
  • Met welke fysische specificaties je makkelijk kunt zien of en hoe gevaarlijk een stof of mengsel is.
  • Welke maatregelen je kunt nemen om de veiligheid te verbeteren; wat mag er op het lab staan en waar (pro-actief, preventief en repressief).
  • Hoe ga je om met (laboratorium) afval?

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op het laboratorium en wat basis kennis heeft over de chemicaliën waarmee zij/hij werkt.

Informatie en inschrijven

De inschrijfkosten voor deze training bedragen € 295,- per persoon. De totale lesduur bedraagt twee dagdelen. De lunch wordt verzorgd door het HTOC. De training vindt plaats in het gebouw van Houweling Packaging Logistics (Klappolder 104, 2665 LP  Bleiswijk) en duurt van 9.30u tot ca. 15.30u.

De cursusinformatie is ook te downloaden als pdf.

U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier.

Trainingen en cursussen