Houweling

zoekvenster sluiten

Trainingen en cursussen

Training: Veilig werken met chemicalien

Training: Veilig werken met chemicalien

Veilig werken met chemicaliën

Wanneer we met chemicaliën werken, is het van belang dat we weten wàt we doen en waaròm. Als er voldoende kennis aanwezig is, is veilig werken vanzelfsprekend en wordt het onderdeel van de bedrijfscultuur.
Alle maatregelen die u zichzelf of door de overheid worden opgelegd, zijn beperkt van waarde als uw medewerkers niet weten hoe er mee om te gaan.

Vanuit dit uitgangspunt heeft het HTOC de cursus Veilig werken met chemicaliën ontwikkeld. Het doel van de cursus is het herkennen en op de juiste wijze voorkomen en behandelen van mogelijke risico’s. Hierbij komen onderwerpen aan bod die u tijdens uw dagelijkse werkzaamheden zult tegenkomen en die invloed uitoefenen op de manier van (veilig) werken.

Onderwerpen

  • ADR: een overzicht van de ADR klassen en de grenswaarden die gehanteerd worden (m.u.v. klassen 1, 2 en 7);
  • De relatie tussen ADR en CLP;
  • Welke blusmiddelen zijn wanneer geschikt en waarom?;
  • Het lezen van een VeiligheidsInformatieBlad (VIB/MSDS) of WerkplekInformatieKaart (WIK);
  • Met welke fysische specificaties je makkelijk kunt zien of en hoe gevaarlijk een stof of mengsel is;
  • Welke maatregelen je kunt nemen om de veiligheid te verbeteren (pro-actief, preventief en repressief).

Doelgroep

De lesstof is interessant voor iedereen die met chemicaliën werkt en die meer wil weten over het omgaan met chemicaliën. Interesse in het onderwerp is hierbij de belangrijkste voorwaarde.

Informatie en inschrijven

De inschrijfkosten voor deze training bedragen € 295,- per persoon. De totale lesduur bedraagt twee dagdelen. De lunch wordt verzorgd door het HTOC. De training vindt plaats in het gebouw van Houweling Packaging Logistics (Klappolder 104, 2665 LP  Bleiswijk) en duurt van 9.30u tot ca. 15.30u.

De cursusinformatie is ook te downloaden als pdf.

U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier.

Trainingen en cursussen