Houweling

zoekvenster sluiten

Trainingen en cursussen

Training: Veilig werken in het (ADR)magazijn

Training: Veilig werken in het (ADR)magazijn

Veilig werken in het (ADR)magazijn

Bij de opslag van chemicaliën is het van belang te weten hoe en wanneer we zaken moeten doen, waar de documentatie aan moet voldoen en waar transporteenheden aan moeten voldoen. Magazijnmedewerkers moeten dus op de hoogte zijn van de regels en voorschriften. Daarnaast moet men de betekenis van diverse etiketten en logo’s kennen en kunnen interpreteren.

Het ADR is geen statische regelgeving, integendeel; iedere twee jaar veranderen er regels. Het is dus van belang dat uw medewerkers tijdig (bij)geschoold worden. Sommige aanpassingen zijn eenvoudige correctie in de tekst, andere zijn van belang voor iedereen die met ADR-producten werkt.
In het algemeen moeten binnen zes maanden na inwerkingtreding (voor ADR in alle oneven jaren) de wijzigingen zijn geïmplementeerd (dus uiterlijk op 1 juli). Bovendien moeten u en uw veiligheidsadviseur kunnen aantonen dat het personeel dat met de stoffen omgaat, voldoende geschoold is.

Onderwerpen

  • ADR: een overzicht van de ADR klassen en de grenswaarden die gehanteerd worden (m.u.v. klassen 1, 2 en 7);
  • Het lezen van een VeiligheidsInformatieBlad (VIB/MSDS) of WerkplekInformatieKaart (WIK);
  • Met welke fysische specificaties je makkelijk kunt zien of en hoe gevaarlijk een stof of mengsel is;
  • Waar moeten de verpakkingen en documenten voor ADR vervoer aan voldoen?

Doelgroep

De lesstof is bedoeld voor magazijnmedewerkers van bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen.

Informatie en inschrijven

De inschrijfkosten voor deze training bedragen € 295,- per persoon. De totale lesduur bedraagt twee dagdelen. De lunch wordt verzorgd door het HTOC. De training vindt plaats in het gebouw van Houweling Packaging Logistics (Klappolder 104, 2665 LP  Bleiswijk) en duurt van 9.30u tot ca. 15.30u.

De cursusinformatie is ook te downloaden als pdf.

U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier.

Trainingen en cursussen