Houweling

zoekvenster sluiten

Houweling Recycling

Reiniging en reparatie

Het reinigen en repararen van gebruikte verpakkingen noemen we reconditioneren.

Reiniging

Na binnenkomst worden de ingezamelde verpakkingsmaterialen gesorteerd. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de staat van de verpakking; is deze na reiniging en reparatie opnieuw te gebruiken of niet?

Herbruikbare verpakkingen worden geselecteerd en gereinigd. VOor IBC's heeft Houweling International een speciale spoellijn geïnstalleerd. De spoellijn bevat verschillende compartimenten waar verschillende handelingen worden verricht. Zo kan er efficiënt worden gewerkt, maar is ook eventuele 'kruisvervuiling' uitgesloten. Het gebruikte spoelwater wordt opgevangen en door een biologisch filter ontdaan van alle vervuiling. Zo kan het water verschillende malen worden gebruikt.

IBC's worden na reiniging volledig nagekeken en getest op lekken. Daarna worden nieuwe doppen en verzegelingen aangebracht. De IBC is dan volledig gereed voor hergebruik.

Vaten en jerrycans worden handmatig gereinigd. Ook dit water wordt opgevangen en opnieuw gebruikt.

Reparatie

Herbruikbare verpakkingen die beschadigd zijn, worden gerepareerd. Denk hierbij aan de kooien of pallets van de IBC's of aan CP- of EURO-pallets.

Bij het repareren wordt altijd gebruik gemaakt van originele materialen. Een beschadigd hoekblok van een EURO-pallet wordt altijd vervangen door een hoekblok van een andere EURO-pallet. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de gerepareerde pallet aan de vereiste eigenschappen voldoet en anderzijds dat er geen materialen ongebruikt worden weggegooid. Ook hierbij gaan we zo bewust mogelijk om met grondstoffen en materialen.

Reconditionerings-contract

Houweling biedt u ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw IBC's of vaten periodiek te laten reinigen of vervangen en/of herkeuren. We creëren per afnemer een gesloten proces waarbinnen uw IBC's regelmatig worden opgehaald, gereinigd, gecontroleerd en opnieuw bij u aangeleverd. De binnenblazen van niet-reinigbare containers of de pallets en kooien van kapotte IBC's kunnen worden vervangen. U bent zo gegarandeerd van een oneindig aanbod van goede containers. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Reiniging en reparatie
Houweling Recycling