Houweling

zoekvenster sluiten

Houweling Recycling

Inzameling

Inzameling van gebruikte (verpakkings)materialen

Veel (verpakkings)materialen belanden na één keer gebruik bij het afval, terwijl dat niet nodig is. Een groot deel hiervan kan na reiniging en/of reparatie nogmaals gebruikt worden. Wij zamelen uw verpakkingsmaterialen in met het doel deze opnieuw in te zetten. En wat niet opnieuw kan worden gebruikt, wordt gerecycled.

Wij zijn gecertificeerd om gebruikte verpakkingen in te zamelen. U kunt al uw IBC's, vaten, jerrycans, pallets, folie en andere (plastic) verpakkingsmaterialen door ons laten ophalen. U draagt dan niet alleen bij aan een beter milieu, maar bespaart ook op de kosten van uw afvalstroom. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Acceptatievoorwaarden

We nemen niet zomaar alles in, daar zijn gespecialiseerde afvalverwerkers voor. Om te voldoen aan de regelgeving en de veiligheid van uw en ons personeel te garanderen, moet bijvoorbeeld vooraf duidelijk zijn wat de inhoud van de verpakking is geweest. De MSDS-en moeten beschikbaar zijn en we nemen nooit een stof in ADR-klasse 1, 2, 6.2 of 7 in. Ook stellen we eisen aan de wijze waarop de verpakkingen worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van onze Recoservice moet u daarom akkoord zijn met en voldoen aan onze Recoservice Acceptatievoorwaarden.

Inzamelrekken of wissellaadbakken

U kunt de lege verpakkingen verzamelen in speciaal daarvoor bestemde rekken die wij beschikbaar stellen. Ook is het mogelijk om een wissellaadbak op uw terrein te plaatsen zodat u de verzameling gebruikte materialen buiten uw pand kunt houden. Een aanvraag tot ophaling kunt u indienen via ons speciaal daarvoor bestemde Recoservice formulier.

Inzameling
Houweling Recycling