Houweling

zoekvenster sluiten

Marc Houweling in VNO NCW West

"Als je achter de kudde aanloopt, loop je in de stront."

Marc Houweling in VNO NCW West

Kringlopen sluiten in de sector van de industriële verpakkingen, daarin wil de Houweling Groep voorop lopen. Aantrekkelijke business cases zijn een drijfveer, de crisis van 2008 zorgde voor een versnelling. Maar er zijn meer redenen voor algemeen directeur Marc Houweling om fors te investeren in deze nieuwe economie.

Kleurrijk en overweldigend, dat typeert de impressie van het bedrijf Houweling, lid van VNO-NCW Oostland, op het veilingterrein The Greenery in Bleiswijk. In de voormalige veilinghallen staan de industriële verpakkingen torenhoog opgestapeld. Grote vaten, plastic containers, zilver, groen, rood, een bonte variatie.

“Kijk, die verkopen we waarschijnlijk aan frituurvetfabrikanten”, wijst Houweling als we in zijn golfkarretje langs een ‘hoge druk unit’ rijden waar blauwe vaten klaarstaan om gespoeld te worden met negentig graden water. “Daar zaten ampullen in van een bedrijf in voedingssupplementen.”

Variatie

De variatie in verpakkingen weerspiegelt de variatie in klanten van de Houweling Groep. Juist daarom kan Marc Houweling een cruciale bijdrage leveren aan de circulaire economie, waarbij je grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houdt. Dankzij al die klantcontacten overziet hij scherp hoe
optimale kringlopen te realiseren zijn. Een voorbeeld. Bij Houweling komt een vat binnen waarin lagervet gezeten heeft. Eerst wordt beoordeeld of het vat nog in goede staat is. Zo ja, dan wordt het schoongemaakt en doorverkocht aan een verffabrikant. Die zet de verf af bij een scheepsbouwer. Na gebruik haalt Houweling het lege vat weer op. In de hal in Bleiswijk gaat de deksel eraf en kan de verf die is achtergebleven, uitharden. Vervolgens wordt het vat als inzamelbak neergezet bij een garage voor oude oliefiters. Is het vat daar vol, dan regelt een grote afvalverwerker dat dit vat wordt weggehaald en verwerkt. Het plastic vat verdwijnt uiteindelijk in een shredder en wordt vermalen tot granulaat (korrels). Daarvan kunnen dan weer stadionstoeltjes, bumpers, straatmeubilair of plantenpotten worden gemaakt. Houweling: “Zo houden we aardolie, de grondstof van het plastic vat, eindeloos in de keten. Op You Tube staat een interessante videoboodschap: Plastics...too valuable to throw away. Die laat heel goed zien welke enorme toegevoegde waarde je één oliedruppel kunt geven als je plastic recyclet.”

Voorop

De verkopers van Houweling hebben zich het gedachtengoed van de circulaire economie al eigen gemaakt, zijn klanten nog niet. “Vroeger bleven we met onze vrachtauto’s staan bij de voordeur van een bedrijf en leverden we nieuwe verpakkingen af, bijvoorbeeld emmers voor pindasaus. Tegenwoordig vragen we om een rondleiding en komen we aan de achterkant. In het geval van de pindasausfabrikant zien we dan lege vaten staan waarin pinda’s, olie of sambal hebben gezeten.
En we zien nog een stapel kunststof pallets.” Houweling wil die oude verpakkingen meenemen. Dan rijden zijn auto’s vol heen én vol terug. “Bovendien”, zegt hij enthousiast, “hoeft de pindasausfabrikant niet meer te betalen aan afvalophaaldiensten. Nee, zijn geledigde industriële verpakkingen leveren ineens geld op. In goede staat betalen we ervoor. Bovendien doet hij wat aan zijn footprint. Omdat wij op deze manier ook de beladingsgraad optimaliseren neemt de uitstoot van CO2 af.” De verkopers van Houweling laten de klant daarbovenop de goedkopere gereconditioneerde tweedehandsverpakkingen zien en motiveren hem zo maatschappelijk verantwoord in te kopen. “Bijna ieder bedrijf heeft tegenwoordig duurzaamheidsdoelstellingen, de bonussen van managers zijn er vaak aan gekoppeld. Daar haken we op aan.”

Circulair

Met zijn streven naar sluitende kringlopen loopt Houweling voorop. “Als je achter de kudde aanloopt, loop je in de stront”, lacht hij. Eind augustus kreeg hij onverwacht bijval. Toen  concludeerden twintig ceo’s van Nederlandse multinationals en grotere bedrijven onder leiding van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dat de overgang naar een circulaire economie voor iedereen bedrijven, consumenten en het milieu- een absolute noodzaak is.  Ook drongen zij erop aan dat de overheid een snelle doorgroei naar een circulaire economie bevordert. Zo’n economie bestaat uit processen die verspilling van grondstoffen en productie van afval tot een minimum beperken en de levenscyclus van producten verlengen. Houweling investeert jaarlijks drie tot vijf procent van de omzet in circulaire innovatie. Zo helpt het bedrijf graag mee met het ontwerp van de juiste verpakking en de daarbij behorende grondstof, ook wijst het direct naar de etiketten die van dezelfde grondstof gemaakt moeten zijn als de verpakking, want dat vergemakkelijkt de recycling.

Poederkrijt

En dan te bedenken dat zijn opa Cor Houweling, die het bedrijf in 1925 in Rotterdam oprichtte, een totaal andere core business had: poederkrijt dat tuinders op de kassen spuiten om te voorkomen dat hun gewassen inbranden. “We verkopen dat nog steeds”, zegt Houweling trots. “Wel maakt het nog slechts een klein deel van de omzet uit, maar we verkopen het krijt wereldwijd.” Vader Jan Houweling breidde het assortiment snel uit naar andere producten voor de tuinbouw, zoals spoorelementen en ontsmettingsmiddelen. “Ons bedrijf gebruikte daarvoor veel verpakkingen. Dan kwam er een olieboertje of chemieboertje langs en die zei: ‘Joh, geef mij een paar jerrycans’. En tuinders, die het ontsmettingsmiddel afnamen, vroegen om een paar handschoenen. Zo kwam het dat mijn vader later het bedrijf kon splitsen in gewasbeschermingsmiddelen, verpakkingen en veiligheidskleding. De industriële verpakkingen zorgen tegenwoordig voor tachtig procent van de omzet.”

Gezond

De Houweling Groep is een fiancieel gezond bedrijf, geeft aan honderdtwintig mensen werk en heeft behalve in Bleiswijk een vestiging in Apeldoorn en Aarschot (België) en een calciumcarbonaatmijn in Roemenië. Het familiebedrijf weet flexibel op marktveranderingen in te spelen, waardoor het economische crises goed doorstaat. De crisis van 2008 was aanleiding om circulair te gaan. Mondjesmaat recyclede Houweling al verpakkingen, maar nu ontstond daar vraag naar. Klanten moesten de broekriem aanhalen, Houweling bood de mogelijkheid te verdienen op afval en de inzet van goedkopere gereconditioneerde verpakkingen. Tegelijkertijd bleven klanten op hun footprint letten, hoe slecht het economisch ook ging. Het aantal duurzaamheidscontracten dat Houweling met bedrijven sloot, steeg naar tien procent per jaar. Toch is het niet alleen de business case die Marc Houweling tot een bevlogen adept van de circulaire economie maakt.
 

Bekijk hier de favoriete video van Marc op You Tube

Marc Houweling in VNO NCW West

Goede rentmeesters voelen zich verantwoordelijk voor toekomstige generaties. “Nu halen we meer grondstoffen uit de planeet dan zij zelf kan aanvullen. Dat moet stoppen.” Met enthousiasme geeft hij nog één voorbeeld van het ideaalplaatje: “We laten van de granulaten voortgekomen uit de geshredderde plastic verpakkingen plastic pallets maken die heel erg lang meegaan. Mocht een pallet bij een klant kapot gaan dan wordt deze met het oude plastic van die klant opnieuw gemaakt. Dan is de cirkel echt rond. We vinden het mooi dat we niet alleen aan het begin van de keten staan met onze verpakkingsmaterialen, maar ook aan het einde door het hergebruik van de grondstoffen. Dit heeft de wereld hard nodig!”

 

tekst: Annemarie van Oorschot
fotografie: Martine Krekelaar

Marc Houweling in VNO NCW West