Houweling

zoekvenster sluiten

Veiligheidshandschoenen - welke handschoen is geschikt?

De juiste veiligheidshandschoenen helpen bij noodzakelijke handbescherming. Handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijk en onmisbaar. Ze zijn extra kwetsbaar bij het gebruik van bepaalde gereedschappen, omstandigheden en/of stoffen waarmee gewerkt wordt. Het kiezen van de juiste veiligheidshandschoenen per situatie kan best lastig zijn. Daarom volgt hier een uitleg van de verschillende eisen en normeringen die opgesteld zijn.

Eisen veiligheidshandschoenen

De Europese Unie heeft categorieën en normen opgesteld, zodat u precies kunt zien aan welke veiligheidseisen handschoenen voldoen. Er zijn drie categorieën opgesteld door de EU met de mate van risico’s waartegen bescherming geboden moet worden. Dit is de CE-markering die u terugvindt op de veiligheidshandschoenen. Omdat de wetgeving algemeen is, zijn er normen ontwikkeld op een meer gedetailleerd niveau. Dit zijn de Europese normen, ofwel EN-normen.

Categorieën CE-markering

Veiligheidshandschoenen zijn op basis van de ernst van het gevaar waartegen de handschoenen moeten beschermen, in te delen in drie risicocategorieën:

 • Categorie 1: bescherming tegen minimaal risico, bijvoorbeeld bij het werken in de land- en tuinbouw.
 • Categorie 2: bescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snij- en prikgevaar.
 • Categorie 3: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's. Hieronder vallen de meeste chemisch bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit

Er zijn ook handschoenen die niet binnen één van deze drie risicocategorieën vallen, bijvoorbeeld afwashandschoenen. Zij hebben dus geen CE-markering.

EN-normen

Er zijn verschillende EN-normen. Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen de codering NEN-EN. Voor ieder risico geldt een andere norm, afhankelijk van de werkomstandigheden. De NEN-normering geeft aan tegen welke specifieke gevaren de handschoen bescherming biedt. De meest voorkomende normeringen en bijbehorende gevaren zijn:

 • EN 420: algemene vereisten
 • EN 388: mechanische risico's
 • EN 374: chemicaliën en micro-organismen
 • EN 407: hitte en vuur
 • EN 511: bescherming tegen koude
 • EN 421: bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

De CE-markering en NEN-normering staan aangegeven op de handschoen zelf of op de verpakking van bijvoorbeeld wegwerphandschoenen. Op het plaatje hiernaast kunt u een voorbeeld zien. Deze handschoen is geschikt voor werkzaamheden met onomkeerbare en dodelijke risico's (CE-markering 3) en biedt bescherming tegen mechanische risico's (EN 388) en hitte en vuur (EN407).

Soorten veiligheidshandschoenen

Globaal kunnen de volgende soorten veiligheidshandschoenen onderscheiden worden:

 • Handschoenen voor algemeen gebruik.
 • Snijbestendige handschoenen.
 • Handschoenen ter bescherming tegen chemische stoffen.
 • Handschoenen ter bescherming tegen kou.
 • Handschoenen ter bescherming tegen hitte.
 • Handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit.
 • Handschoenen ter bescherming tegen vibratie.

Welke veiligheidshandschoen is geschikt?

Samen met Houweling Veiligheid kunt u de veiligheidshandschoenen uitkiezen die het beste bij uw werkzaamheden passen. We houden rekening met de risico’s waartegen de handen beschermd moeten worden. Daarnaast kijken we ook naar comfort en levensduur. Graag helpen wij u met de keuze voor de juiste veiligheidshandschoen.

Veiligheidshandschoenen - welke handschoen is geschikt?