Houweling

zoekvenster sluiten

Hoofdbescherming

Het hoofd is kwetsbaar en daarom is goede hoofdbescherming belangrijk. Als er tijdens werk kans op hoofdletsel bestaat, is het wettelijk verplicht om hoofdbeschermingsmiddelen te dragen.

Wettelijke verplichtingen

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in relatie tot het werk wat uitgevoerd wordt. Als hoofdbeschermingsmiddelen nodig zijn volgens de wet, dan moeten deze aan de werknemers gegeven worden. Bovendien moet de gebruiker, in dit geval de werknemer, voorlichting krijgen over hoe het beschermingsmiddel gebruikt moet worden. Op hun beurt zijn werknemers verplicht om de aangewezen beschermingsmiddelen in gebruikt te nemen.

Soorten hoofdbescherming

De keuze van het soort hoofdbescherming hangt af van het gevaar waaraan de gebruiker bloot kan staan. Grofweg kunnen hoofdbeschermingsmiddelen ingedeeld worden in twee categorieën: hoofdbedekkingsmiddelen en veiligheidshelmen.

1. Een hoofdbedekkingsmiddel wordt gedragen als er sprake is van de volgende risico’s:

  • Lichte stoten (stootpet)
  • Scalperen of hygiëne (haarnetje)
  • Verbranding of verontreiniging (pet)
  • Kou (muts)

2. Een veiligheidshelm wordt gedragen als er sprake is van de volgende risico’s:

  • Botsen
  • Vallende voorwerpen
  • Spatten
  • Chemicaliën
  • Elektrische stroom
  • Stoten

De keuze voor een veiligheidshelm of een hoofdbedekkingsmiddel is terug te vinden te zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt een advies gegeven, gebaseerd op de (mogelijke) risico's waarmee u te maken krijgt.

Contact

Bekijk ons aanbod aan hoofdbeschermingsmiddelen in de webshop of vraag een offerte op.

Hoofdbescherming