Houweling

zoekvenster sluiten

Vier Ecostars-sterren voor Houweling Transport

Op 29 mei 2019 is er bij Houweling Transport een her-audit uitgevoerd door Ecostars. Naar aanleiding hiervan is duidelijk dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. 

Wegtransport

Wegtransport is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Zonder wegtransport zouden veel producten de consument niet kunnen bereiken. Wegtransport is echter ook een belasting voor het milieu. Hoewel de uitstoot van de transportsector 'slechts' 3,5% van het totaal bedraagt (bron: TLN), werkt de sector constant aan het schoner maken van transport. Houweling Transport draagt hier aan bij en heeft concrete maatregelen genomen om de milieubelasting te verminderen.

Maatregelen

Enkele voorbeelden van de meest recente maatregelen:

  • 14 van de 20 voertuigen zijn van de nieuwste Euro 6 norm.
  • De verbruikscijfers worden wekelijks gemonitord en uitschieters worden besproken met de chauffeurs.
  • De chauffeurs hebben in het kader van code 95 het nieuwe rijden en veilig rijden gevolgd.

Ecostars

Ecostars wil de reductie van energieverbruik bij goederen- en personenvervoer bevorderen door de invoering van brandstofefficiënte maatregelen. Dit heeft voordelen voor de deelnemers door de efficiënte bedrijfsvoering en het reduceren van brandstofverbruik. En dit zorgt weer voor een vermindering van CO²-uitstoot, maar draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Ecostars biedt een Europese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders. Via een eenvoudig systeem worden per thema sterren toegekend. De score wordt bepaald door:
  • duurzame prestaties;
  • voertuig- en brandstofkeuze;
  • verduurzaming van uw bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld via managementsystemen die bijdragen aan emissiereductie.

Houweling Transport is aangesloten bij Ecostars Rotterdam: www.ecostars-rotterdam.nl

4 sterren

De audit van Houweling transport b.v. heeft geresulteerd in de maximale waardering van 4 sterren.

Vier Ecostars-sterren voor Houweling Transport