Houweling

zoekvenster sluiten

Drie Ecostars-sterren voor Houweling Transport

Wegtransport is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Zonder wegtransport zouden veel producten de consument niet kunnen bereiken. Niet voor niets is de leus van TLN: "Zonder Transport staat alles stil." Wegtransport is echter ook een belasting voor het milieu. Hoewel de uitstoot van de transportsector 'slechts'3,5% van het totaal bedraagt (bron: TLN), werkt de sector constant aan het schoner maken van transport. Houweling Transport draagt hier aan bij en heeft concrete maatregelen genomen om  de milieubelasting te verminderen.

Enkele voorbeelden van de meest recente maatregelen:

  • Houweling Transport heeft onlangs zes nieuwe vrachtauto's aangeschaft, allemaal met de nieuwste EURO6 motor;
  • Houweling Transport heeft drie LZV's in het wagenpark, zodat met hetzelfde energieverbruik meer goederen kunnen worden vervoerd;
  • de chauffeurs van Houweling Transport volgen cursussen in het kader van Het Nieuwe Rijden, om het rijgedrag energie-efficiënter te maken.

Het heeft geen zin om maatregelen te nemen zonder deze te toetsen en te zien hoe en waar het nog beter kan. Daarom heeft Houweling Transport een audit door ECOSTARS aangevraagd.

ECOSTARS

ECOSTARS wil de reductie van energieverbruik bij goederen- en personenvervoer bevorderen door de invoering van brandstofefficiënte maatregelen. Dit heeft voordelen voor de deelnemers door de efficiënte bedrijfsvoering en het reduceren van brandstofverbruik. En dit zorgt weer voor een vermindering van CO²-uitstoot, maar draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit.
 
ECOSTARS is erkenning van vervoerders voor de inzet van duurzame voertuigen en voor het verduurzamen van operationele processen. Via een eenvoudig systeem worden per thema sterren toegekend. De score wordt bepaald door:
  • duurzame prestaties;
  • voertuig- en brandstofkeuze;
  • verduurzaming van uw bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld via managementsystemen die bijdragen aan emissiereductie.

Houweling Transport is aangesloten bij ECOSTARS Rotterdam: www.ecostars-rotterdam.nl

3 sterren

Houweling Transport heeft bij de eerste audit een score van 3 sterren gehaald, voornamelijk omdat er op dat moment pas drie van de zes nieuwe EURO6-vrachtauto's in gebruik waren genomen. We verwachten aan het eind van dit jaar ook de andere drie EURO6-vrachtauto's in gebruik te nemen, zodat de score op korte termijn kan oplopen naar vier sterren

http://www.ecostars-rotterdam.nl
Drie Ecostars-sterren voor Houweling Transport