Houweling

zoekvenster sluiten

Glasreinigers voor de glastuinbouw

Het cleanerseizoen is begonnen, het is nu de tijd om van teelt te wisselen in de glastuinbouw. Het oude gewas wordt uit de kas gehaald en de nieuwe teelt moet zo snel mogelijk starten. Tijdens de teeltwissel wordt veel aandacht besteed aan het schoonmaken in en rondom de kas. Er wordt een basis gelegd voor een gezonde nieuwe teelt. Voor het reinigen van de kas heeft de Houweling Groep speciale glasreinigers ontwikkeld: Flusol-Forte, Eco-Forte en Topcleaner.

Flusol-Forte
Flusol-Forte is een glasreiniger op basis van fluorwaterstofzuur en is het meest gebruikte product om de kas te reinigen. Het verwijdert vervuiling beter dan vergelijkbare reinigers. Bij gebruik van Flusol-Forte kan dampwerking optreden, dus let op voor naburige gewassen.

Eco-Forte en Topcleaner
De glasreinigers Eco-Forte en Topcleaner hebben andere werkzame stoffen. Topcleaner is een glasreiniger op basis van ammoniumbifluoride. Eco-Forte is een glasreiniger op basis van gemodificeerd zoutzuur en een lage concentratie ammoniumbifluoride. Eco-Forte en Topcleaner hebben geen dampwerking en zijn daardoor veiliger dan Flusol-Forte.

Kassen reinigen
Goed gereinigd, schoon glas laat meer licht toe in de kas. Dit licht is van groot belang voor de groei van een gewas. Daarom is het belangrijk om het glas van de kas regelmatig te reinigen, aan de binnen- en de buitenkant. Voor het reinigen van de binnen- en buitenzijde van de kas zijn bovengenoemde glasreinigers ontwikkeld, bedoeld voor het verwijderen van roet, roest, stof en andere vormen van aanslag. Al deze middelen zijn te gebruiken op glas en folie. De keuze voor een glasreiniger hangt af van het te reinigen oppervlak en de dampwerking die vrij komt bij de toepassing van de reiniger.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bij het werken met glasreinigers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen onmisbaar, zoals veilgheidshandschoenen en een ademhalingstoestel. Wij adviseren u om gebruik te maken van veiligheidshandschoenen categorie III en EN gecertificeerd, rekening houdend met de risico's van het product. Bij korte of geringe belasting adviseren wij u om een ademfiltertoestel te gebruiken. Bij intensieve respectievelijk langdurige expositie van de omringende lucht kunt u gebruik maken van een onafhankelijk ademhalingstoestel.

Desinfectiemiddel voor glastuinbouw
​Glasreinigers zijn puur bedoeld voor reiniging; ze ontsmetten het glas niet. Om bacteriën, virussen en schimmels te verwijderen, kunt u gebruik maken van een desinfectiemiddel.

Nieuwe teelt
Door het toepassen van (biologische) biostimulanten kunt u de opbrengsten van uw nieuwe teelt verhogen. Een sterk en gezond gewas levert tenslotte meer op. Begin daarom met het bevorderen van de vitaliteit vanaf het begin van de teelt.

Glasreinigers voor de glastuinbouw